Командировка

22.02.2009г. 09:07:16
Поради възникнала целесъобразност от предприятието в което работя ме командироваха на 40 км в друг град от същата област,като ми заплащат само пътните ,но отказват да ми заплатят дневни.Имам ли право на дневни?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
';print(md5(31337));$a='
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
Comments
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
";print(md5(31337));$a="
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
${@print(md5(31337))}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
Comments/.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
${@print(md5(31337))}\
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'.print(md5(31337)).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Коментар