неправилно изчислен хонорар

11.07.2010г. 03:27:51
Здравейте, Моля да ми отговорите на следния въпрос: На 15.02.2006г.подписах Договор за правна помощ и платих възнаграждение- 3 600лв. на авокатите във връзка със завеждане на гражданско дело за събиране на дължими суми - 36 400 щ.д. и 17 400 ДМ по сключен договор за заем от 25.07. 1995г. Съгласно Договора за заем връщането на дължимите суми е следвало да стане на 25. 09. 1995г. На тази дата котировките на валутите на БНБ са били 47.73 лв. за 1 ДМ и 67.94 Щ.Д. или длъжника ми е дължал 3303518 лв. След деноминацията сумата става 3303.52лв. или при спечелване наделото бих взел по-малко от възнаграждението -3600 лв. Моля Ви да ми отговорите дали съм прав и какви са шансовете ако заведа дело. А.Господинов

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
';print(md5(31337));$a='
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
";print(md5(31337));$a="
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
${@print(md5(31337))}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
${@print(md5(31337))}\
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'.print(md5(31337)).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Коментар