неправилно изчислен хонорар

11.07.2010г. 03:27:51
Здравейте, Моля да ми отговорите на следния въпрос: На 15.02.2006г.подписах Договор за правна помощ и платих възнаграждение- 3 600лв. на авокатите във връзка със завеждане на гражданско дело за събиране на дължими суми - 36 400 щ.д. и 17 400 ДМ по сключен договор за заем от 25.07. 1995г. Съгласно Договора за заем връщането на дължимите суми е следвало да стане на 25. 09. 1995г. На тази дата котировките на валутите на БНБ са били 47.73 лв. за 1 ДМ и 67.94 Щ.Д. или длъжника ми е дължал 3303518 лв. След деноминацията сумата става 3303.52лв. или при спечелване наделото бих взел по-малко от възнаграждението -3600 лв. Моля Ви да ми отговорите дали съм прав и какви са шансовете ако заведа дело. А.Господинов

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:41
-1)) OR 778=(SELECT 778 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:41
tIFjt5tW' OR 795=(SELECT 795 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:41
mDqroDC5') OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:41
YIPGk9Kw')) OR 783=(SELECT 783 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:41
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:41
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:41
1'"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:41
@@O58Rc

Коментар