въпрос за наследство

03.06.2010г. 07:00:23
Съпругът ми е наследник с 2-мата си братя и майка си на 3-стаен апартамент, който е ипотекиран и с неплатени сметки в голям размер. Сега го търсят като длъжник, може ли да се откаже сега от това наследство, след като вече има удостоверение за наследник.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар