определяне на наследствен дял

03.06.2010г. 01:40:41
'А 'получава като наследство 10д-ка ниви, жени се за 'Б' през 1940г. и имат 2 деца('В' и' Г') в последствие 'А' осиновява 'Д'(пълно осиновяване) без 'Б' да я осиновява. през 1987г. 'А' почива и 'В' и 'Г' правят отказ от наследство от 'А'. през 1998 'Б' почива. какви са наследствените дялове съответно на 'В','Г' и 'Д'?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:39
-1)) OR 56=(SELECT 56 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:40
gwhuuzJX' OR 975=(SELECT 975 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:40
5bKv6RDc') OR 653=(SELECT 653 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:40
cWDa7QMC')) OR 860=(SELECT 860 FROM PG_SLEEP(15))--
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:40
*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:40
'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:40
1'"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:40
@@9IA9w

Коментар