Наследство

10.05.2010г. 01:35:20
Къщата,на свекърва ми остана наследствена-на съпруга ми и сестра му,тя е дала право да плащаме данъка,ние живеем 33 години на този адрес,тя не,ние имаме ли право на наследствот сами или не.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар