Казус - Прехвърляне на имот

  • Разведен съм от 6 години. Имам Къща груб строеж построена на общинска земя. Притежавам 1/2 част от нея. Мога ли да прехвърля моят дял на синът ми който навършва 18 години в края на март 2009г. ? В момента водя дело за делба на имота.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте! При делбено производство, задължително исковата молба се вписва преди започване на самото производство. Това означава, че докато то се води не може да осъществявате никакви разпоредителни сделки. Покупко- продажбата е една от тях. Ако извършите покупко- продажба, то същата може винаги след това да бъде обявена за нищожна. Ако в делбеното производство се потвърди, че 1/2 идеални части са Ваши, или другата страна няма възражения и направи признание, то тогава има варианти, за да извършите разпореждане. Но, добре е в такава ситуация до Вас да има адвокат, за да Ви се окаже правна помощ и съдействие. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222