Напускане на МВР

user@mail.com
07.04.2017г. 03:27:57
Здр. Началото на февруари напуснах МВР, бях държ. служ. 1 ва кат. Веднага започнах работа в частна фирма. Вчера от МВР ми върнаха труд.книжка, в която няма нищо писано, не ми я дадоха когато ме освободиха. Никакви документи освен заповедта ми за освобождаване от работа от МВР нямам. От чов. ресурси ми казаха, че колежка от финансов отдел била в болнични и нямало кой да ми оформи документите - някакви УП? Никой не ми обясни какво да предприема и какви са правата ми. Днес ме уволниха от новата работа и сега мисля да отида до бюро по труда. Как да докажа стажа си в МВР?

Правни мнения, съвети и коментари

03.05.2017г. 07:23
Здравейте, съгласно Закона за държавния служител при прекратяване на служебното правоотношение определеното от органа по назначаването лице е длъжно незабавно да впише в служебната книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде на държавния служител. Стажът Ви в МВР може да се удостовери с вписването му в служебната книжка, което следва да бъде извършено незабавно при прекратяване на служебното правоотношение.
12.04.2024г. 06:54
555
12.04.2024г. 06:54
1

Коментар