Нотариус - Анелия Петрова Карабенчева

 • Личен номер: 010

  Имейл: a.karabencheva010@notary-chamber.bg

  Телефонен номер: 0915 82 939

  Адрес:

  ул. Климент Охридски № 23, етаж 1

  , Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, обл. Враца