Нотариус - Ваня Видева Кайтазка

 • Личен номер: 066

  Имейл: v.kaytazka066@notary-chamber.bg

  Телефонен номер: 987 72 43

  Адрес:

  пл. Райко Даскалов 3, ет. 1

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)