Нотариус - Искра Василева Тотева

 • Личен номер: 086

  Имейл: i.toteva086@notary-chamber.bg

  Телефонен номер: 042 623 632

  Адрес:

  ул. Хаджи Димитър Асенов 76, ет. 1, ап. 1

  , Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора