Нотариус - Надка Костова Ганева

 • Личен номер: 349

  Имейл: n.ganeva349@notary-chamber.bg

  Телефонен номер: 0631 6 43 72

  Адрес:

  ул. "Цар Освободител" № 2, офис № 14В

  , Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново