Коментари

Има ли разлика между договор за наем в който е записано, че е възмезден или ако не пише че е възмезден

Здравейте!Когато е безвъзмездно полване е договор за заем за послужване.Договорът за наем винаги е възмезден.

Унищожаване на собственост

Здравейте, Освен тази възможност, към която Ви е насочила колегата, имате възможност да търсите правата си и по съдебен ред.

Подялба на наследствен имот.

Преживелият съпруг наследява дял от имуществените права и задължения на наследодателя, каквито той е притежавал приживе, а не индивидуално или родово определени вещи.Дела му зависи от броя на наследниците, както разбирам сте 3 деца, т.е. наследява с първи ред.Зависи също от продължителността на брака му с наследодателя. Може би се бъркате с това дали тези земи са били съпружеска имуществена общност- не, на са били докато е бил жив е можел да се разпорежда с тях.Но след смъртта му съпругата му е наследник по закон и както казах наследството представлява съвкупност от имуществени права и задължения, и всеки наследник получава дял.

Подялба на наследствен имот.

Здравейте!В случай, че не постигнете съгласие относно доброволна делба на имуществото, Ви остава да образувате дело за съдебна делба.

Наследствено жилище.

Здравейте, След като делбата не може да бъде извършена доброволно, единствения ред за Вас остава съдебната делба за уреждане на имуществените отношения.

Необслужвани кредити

Здравейте!Не се притеснявайте, принудително изпълнение може да се насочи само към движими вещи и имоти, собственост на длъжника.друг е въпроса, че ако нямате надлежни документи за закупените движими вещи в апартамента/тв, всякаква техника и покъщнина и т.н./, принудителното изпълнение може да бъде насочено към тях.- чл.465 от ГПК " Съдебният изпълнител описва посочената от взискателя вещ, само ако се намира във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че вещта принадлежи на друго лице." адв.Ивалина Димитрова, ВАК, ул."Алеко Константинов"№ 10, тел.0899783674

Режим на виждане с децата

Относно второто дете- спокойно можете да го припознаете.Тогава ще настъпят ред правни последици от установеният между Вас произход.

Режим на виждане с децата

Не, няма как да Ви откаже.Трябва да сте с ограничени род.права или да сте лишен от такива.Въпроса е, че макар да имате определен режим със съдебно решение, дъщеря Ви пак може да не го изпълнява.Опитайте.

Предсрочно погасяване на банков кредит

Здравейте!За точно мнение задължително трябва да се види договора.Посете адвокат, който да прегледа договора Ви.