Казуси

Правни съвети е сайт, чиято цел е да помогне и асистира за съвет по различни юридически или административни казуси. Отговорите на Вашите казуси се публикуват от квалифицирани лица на доброволен принцип. Действащи адвокати се регистрират и отговарят по някои казуси, за които имат компетенция или практически опит. Предоставили сме и широк списък с нотариуси и частни съдебни изпълнители, които биха били от полза за Вас, при възникнала необходимост. Нашата мисия е да повишим правната култура и личната ангажираност при административни казуси на българското общество. Ние вярваме, че повече информация с подходящи примери и казуси Ви помага да вземете по-добри решения.
Правни съвети не е “посредник” към адвокати и не предоставя правни консултации. Правни съвети не е правна кантора или заместник на адвокат/адвокатска кантора.
legal advice

Намери казус:

Казуси

Имам няколко въпроса! 1.Съкратен съм по чл.328 ал1 т2 на основание съкращаване на щата и направен подбор без предизвестие,какви обещитения ми се полагат. 2.относно чл 142.ал2 от кт е ваведено сумирано работно време което по закон не може да е повече от 4 месеца, но след изтичане а 4-те месеца то се подновява наново и така 5 години, това законо ли е? 3.Имам заповед за сакращаване от 23.01 считано от 24.01 врачена на 26.01 и ми е предеявен иск за обеснения за неявяване на работа на 24 01 (събота),получих и известие за някакво заведено дело срещо част от колективът на фирмата в това число и аз за вазпрепятстване изпалнението на планграфика като са организирали стачка като членове на синдикална организация незаконо (чиито секретар съм и аз)понеже не са увидомили за това по закония ред работодателят. Въпросат ми е каква отговорност може да търси от мен работодателат? И може ли да спре обещетението за да компенсира "пропуснатите си ползи": Редактирай/Изтрий съобщение
Сезирах инспекцията по труда за груби нарушения във фирмата .От там започнаха проверка след истичане на срока за проверка се обадих да питам кога ще получа отговор, но от инспекцията ми отговориха , че шефът ми не се е явил на отправената към него призовка и не е представил никаква документация. Как да процедирам по нататък и до кого трябва да чакам отговор от инспекцията няма ли някакви срокове?
Нотариален акт
04.02.2009г. 07:41
Здравейте! Моля да ми отговорите може ли да се злоупотреби с копие на нотариален акт за собственост?
От близо 2 години живея в апартамент под наем. Наемодателят ми притежава и друг апартамент в сградата, в който живее. За изминалите 2 години ми бяха представяни ежемесечно от наемодателя сметки от Топлофикация, които аз заплащах. Плащането на тези сметки е отразено в някои от квитанциите, които са ми издавани, но не във всички, тъй като обикновено нямам достатъчно търпение да изчакам описването им. В апартамента, който ползвам няма инсталирани топлоизмервателни уреди и считах, че сметките са изготвяни на база "максимална мощност". Наскоро, поради възникнало у мен съмнение, се свързах с топлинния счетоводител, обслужващ сградата. Според ТЕХЕМ абонатният номер, за който заплащам, има монтирани 8 топлоизмервателни уреда (точно толкова колкото са в апартамента на наемодателя). Също според топлинния счетоводител няма друг топлофициран апартамент в сградата или с накратко - радиаторите, които отопляват апартамента, който обитавам, не са регистрирани в Топлофикация и ТЕХЕМ, а аз съм заплащал сумите, дължими от наемодателя ми за обитаваното от него жилище. Тъй като наемодателят ми е възрастна дама, притежаваща изумителна наглост, се оказва невъзможно да постигнем каквото и да било споразумение за (частично) възстановяване на сумите, които съм заплатил. Изключително благодарен ще Ви бъда, ако ме посъветвате каква би следвало да бъде първата ми стъпка в посока на възстановяване на заплатените от мен суми.
Здравейте, въпроса ми е:имаме съсобствено жилище заедно с дворно място.Наследодателят ни е имал 2 деца които не са живи.Жива е неговата съпуга т.е.наша баба.Наследници остават бабата и ние техните внуци. Бабата/съпругата на наследодателят ни/решава тайно да си продаде идеалните части на единия от внуците без да ни уведоми нас -другите съсобственици.Сега този внук предявява иск за делба в който излиза със значителна преднина с ид.части пред другите. Въпроса ми е законна ли е тази продажба-да се продават ид.части от имота без да е имало някаква делба и без да се уведомят другите съсобственици и какво можем ние да предприемем в случая.
Закупих автомобил от частно лице. Цената за автомобила е платена на 100%. Известно време след плащането на автомобила се опитах да прехвърля собствеността на автомобила на мое име. Автомобила съм го ползвал аз през този период от време. Отидохме при нотариус, който състави договор за покупко-продажба на МПС и пред който продавачът декларира че няма наложени тежести и забрани в/у МПС-то. Но когато отидох в КАТ да си подам документите за прехвърляне на собствеността, ми казаха че Продавачът има наложен запор в/у имуществото(вкл. и МПС въпрос на сделката) и не може да го продава, съответно аз да си прехвърля собствеността. Въпросът ми е: Какво следва да се направи с нотариално завереният договор за покупко-продажба? Има ли срок на валидност? Ако Продавачът премахне причината за запора, договорът влиза ли в сила или трябва да се прави нов? Благодаря предварително за съдействието.
ЗЮЛНЦ
02.02.2009г. 01:46
Здравейте, аз съм председател на училищно настоятелство регистрирано по ЗЮЛНЦ. Проведохме събрание за избиране на ново ръководсто поради изтичане на мандата и трябва да внеса заявление за вписване на промените. Избрани са само нови 2 члена и нов председател. Устава и нищо друго не е променяно. Ккаво трябва да се направи. Благодаря
Осиновена съм и бих искала да намеря биологичните си родители, но отвсякъде ми се отказва информация. Бихте ли ми помогнали по някъкав начин, например като ми кажете къде трябва да търся и към коя институция да се обърна.
Семеен Проблем
29.01.2009г. 07:47
Почти на 19 съм,но все още живея с родителите си и съм последна година ученичка.Имам проблеми с родителите ми.Искам да се изнеса от къщи ,но немога поради силното им влияние върху мен.Моля да ме посъветвате има ли начин с помоща на съд,адвокат или някаква друга инстанция да напусна "дома" си по законен начин и родителите ми да нямат правото да ме върнат обратно на сила.
Здравейте, имам питане Наложено ми е наказание от министъра на вътрешните работи относно извършена проверка по конкретен случай. Наложеното наказание е НЕДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАТЕГОРИЯ ИЛИ В СТЕПЕН ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА по чл.226, ал.1, т.4 от ЗМВР. Според Чл. 233. Заповедта за налагане на дисциплинарно наказание може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При тази процедура на АПК трябва ли да внасям такса във ВАС наред с жалбата която подавам чрез МВР за обжалване на наказанието.