Предложение: Еднократно обезщетение за забавена заплата

Предложение: Еднократно обезщетение за забавена заплата

Публикувано на: 11 април 2017

Работници със забавени заплати поради временна финансова криза на работодателя да имат право на еднократно обезщетение от държавния фонд за гарантирани вземания - това е една от идеите за законодателни промени, предложени от КНСБ като мярка срещу неизплащане на заплати.

Предложенията предвиждат промени в пет закона. Сред тях е въвеждане на нов текст в Кодекса на труда, който гарантира заплащането на трудово възнаграждение, съответстващо на извършената работа, а при обективни затруднения на работодателя, да се гарантира изплащането на минимум 60% от брутната заплата, и за не повече от два месеца, съобщи Дарик.

Еднократно обезщетение за забавена заплата да се изплаща от държавата на работника при временна криза на неговия работодател, предлагат от КНСБ, като правят аналогия със закона в Полша. Той предвижда обезщетение, равно на сумата от неизплатените възнаграждения.

От синдиката смятат, че процедурата за отпускане на такова обезщетение може да бъде разписана в Закона за гарантираните вземания на работниците. Колкото до Кодекса на труда, чрез него трябва да се гарантира, че плащането на заплата трябва да съответства на извършената работа, а минимумът от 60% от заплатата трябва да се дава само при затруднения на работодателя, и за не повече от два месеца.

Обстоятелствата, които затрудняват работодателя, трябва да се декларират поне 10 дни предварително пред инспекцията по труда.

КНСБ предлага още да се даде право на работниците да искат откриване на производство по несъстоятелност за дадена фирма по Търговския закон, а при фалит неизплатените заплати да излязат на първи ред вземания, преди вземанията на банки и други кредитори.

Да се върне възможността за извънсъдебно издаване на изпълнителен лист, чрез който работниците да си получат заплатите, без да се чака края на съдебното дело - за тази промяна в Гражданско-процесуалния кодекс настояват от конфедерацията.


Източник: http://www.manager.bg