Казус - прехварляне на имот

  • здравейте, интересува ме при прехварлянето на апартамента на баба ми от нея на мен , нужно ли е съгласието на другите и две дъщери. В договора за покупка и в скицата като собственик фигурира починалия ми дядо(починал преди 10 години), а по актуална даначна отценка като собственици фигурират баба ми и маика ми. Трябва ли да се извади удостоверение за наследници на дядо ми и писменото съгласие на лелите ми. И кои е по удачния вариант договор за дарение, покупко- продажба или договор за прехварляне срещу задължение за гледане.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте!Баба Ви може да Ви прехвърли само тази част от имота, която притежава.Не става напълно ясно от написаното от Вас кога и как е придобит имота, но да предположим, че имота е бил собственост на баба Ви и Дядо Ви, придобит по време на брака.След смъртта на дядо Ви го наследяват неговата съпруга/баба Ви/ и трите му дъщери/майка Ви и двете Ви лели/.Т.е. баба Ви притежава освен своята половина и 1/8 придобита по наследство от починалия й съпруг, общо 5/8 които тя може да Ви продаде.За да е стабилна сделката е най-добре имота да Ви бъде прехвърлен с покупко-продажба, като Вие ще станете съсобственик с майка Ви и лелите Ви, които притежават по 1/8 от имота.За да бъде целия имот Ваш, трябва майка Ви и лелите Ви да се разпоредят с притежаваните от тях ид.части от имота във Ваша полза/продажба, дарение и т.н./ адв.Ивалина Димитрова, служебен адрес: гр.Варна, ул."Св.СВ.Кирил и Методий"23, тел,0899783674