Казус - протокол да добровална делба

  • Здравейте, Като наследници притежаваме вписан протокол за доброволна делба, но не открихме нот.акт. Възможно ли е въз основа на този протокол да продаваме имота.Притежаваме и скици на имота който е бил на три парцела след това обособен на два.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, документът за собственост е договорът за делба и въз основа на него можете да извършите продажба на имота.