Казус - Изпълнително производство

  • Имам пи наследствени права по изпълнително дело водено отсъпруга ми, който почина и имам ли право на отказ от споразуменията с длъжника му

    Правни мнения, съвети и коментари