Казус - Нотариален акт по обстоятелствена проверка

  • Трето поколение владеем имот, за който няма история в агенцията по вписване. На основание чл.79 от Закона за собственстта след спазване на цялана процедура с всички доказателства и особености ни се издаде нотариален акт по обстоятелствена проверка. Оказва се , че три месеца след вписването на нотариалния акт общината вписва акт за общинска собственост за същия имот. Въпроса ми е каква е процедурата и какво трябва да се случи и как да потърся правата си. За 40год. назад няма никакви предявени претенции за имота от когото и да било, владян е добросъвестно и спокойно. Благодаря!