Казус - Проблем с улица

  • Здравейте, въпросът ми е относно улица, която обслужва фамилна къща. Въпросната улица все още не съществува реално, но я има в регулационния план на населеното място. От 15-20 години семейството ми не може да се пребори с бюрокрацията и подкупните чиновници в общината за тази улица. Строежа на къщата ни е започнат през 1987 г. като материалите за нея са пренасяни буквално през съседски имот. По настоящем вече една година живеем в тази къща все още без улица, като с благоволението на добрите съседи все още минаваме през техния имот, но по техни думи не за дълго. Кажете ми как да задвижа мудния чиновнически апарат за да може наи -накрая улицата обслужваща къщата ми да стане реалност. Преписката се спира постоянно поради възражения на собственици на имоти през които минава улицата - така ми казват в общината. Или пък нямало средства за отчуждаване. Огромна къща на идеалния център, но без улица - реално без законен достъп. Имаше един кмет преди време, който казваше, че ще ни предоставят хеликоптер :-(. Помогнете. Кажете ми аз ли бъркам някъде? Какви са ми правата в случая и какво да предприема?