Казус - Ипотека

  • Здравейте! Със съпруга ми притежаваме апартамент, ипотекиран в банка за отпускане на кредит. Възможно ли е съпругът ми да продаде или прехвърли по друг начин неговата 1/2 идеална част от този апартамент на едното от децата ни, ако ли не, моля посъветвайте ни как да постъпим.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, обкиновено в договора за кредит е посочено, че е необходимо писмено съгласие на банката за разпоредителни действия с ипотекирания имот, т.е. препоръчвам да подадете писмено запитване до банката в горния смисъл.