Казус - Законно ли е общините да събират годишни такси за търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия

  • Законно ли е общините да събират годишни такси за търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия на функциониращи търговски обекти. Нали се промениха разпоредбите на чл.113 и 114 от ЗМДТ, влизащи в сила от 01.01.09 г.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Въпросните разпоредби на чл. 113 и чл. 114 ЗМДТ са отменени, считано от 01.12.2009 г., а не от 01.01.2009 г.