ЧСИ - Александър Ненков Дачев

 • Личен номер: 853

  Имейл: alexander.dachev@gmail.com

  Телефонен номер: 02 952 06 21

  Мобилен номер: 0894 373217

  Адрес:

  бyл."Васил Левски" № 16, ет.2

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)