Стартира процедурата за избор на председател на ВАС

Стартира процедурата за избор на председател на ВАС

Публикувано на: 25 май 2017

  Според Закона за съдебната власт в следващите четири заседания на Пленума трябва да се внасят предложения за кандидатури за председател могат да правят поне трима членове на Съдийската колегия, министърът на правосъдието и Пленумът на ВАС.
  Самото изслушване на кандидатите ще се проведе пред ВСС на 11 септември 2017 година. Мандатът на настоящия председател на ВАС изтича на 22 ноември.
 Преди да открие процедурата, по предложение на Георги Колев, бе одобрен и срок, до който трябва да бъдат подадени всички необходими документи на кандидатите и това е 6 юли, а до 10 юли те трябва да бъдат публикувани на сайта на ВСС.