Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Измама

  Възможно е да сезирате прокуратура с жалба срещу управителя на дружеството с цел образуването на наказателно производство срещу него. Препоръчвам жалбата да бъде съставена от адвокат, специалист по наказателно право. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Родителски права

  Здравейте, много трудно е да получите точен и коректен отговор във форум без преглед на документи. След като детето Ви е заявило,че иска да живее при бащи си, трудно може да се атакува съдебното решение, с което се предоставят за упражняване правата на бащата.

  Домейн - Арбитриране

  Необходимо е да се снабдите с документи за собственост, след като това е изискването на регистър.бг.

  Мога ли да търся земеделски земи

  Необходимо е да уточните дали съпругата е починала и кога - преди или след Вашия роднина.

  Нотариален акт за собственност на имот в Турция

  Препоръчвам да се обърнете към местен адвокат в Турция.

  Здравно осигуряване

  Необходимо е да заплатите здравните вноски за посочените години.

  Законно ли е общините да събират годишни такси за търговия със спиртни напитки и тютюневи изделия

  Въпросните разпоредби на чл. 113 и чл. 114 ЗМДТ са отменени, считано от 01.12.2009 г., а не от 01.01.2009 г.

  Ползване на жилище след развод

  Здравейте, бившият Ви съпруг следва да изпълнява съдебното решение, т.е. до навършаване на 18 г. на детето имате право да ползвате семейното жилище, като заплащате съответния наем.

  Наследен имот

  Здравейте, в случай че се касае за съдебна делба - се извършва пазарна оценка от лицензиран оценител - вещо лице към съответния съд.

  Студентски права

  Здравейте, можете да сезирате комисията по защита от дискриминация.