Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Неплатени вноски по ипотека

  Банката може да обяви кредита за предсрочно изискуем, както и да се снабди с изпълнителен лист въз основа на извлечение от счетоводните си регистри. Следва да бъде образувано изпълнително дело и имотът да бъде продаден на публична продан.

  ЗУТ?

  Здравейте, няма подобна прилежаща територия към имота Ви, като в случай че съседът Ви събори оградата Ви можете да подадете сигнал в полицията за самоуправство.

  Промяна на документи за регистрация на фирма

  Здравейте, няма как да премахнете въпросния договор, освен ако го прекратите и назначите друг управител.

  Проект за къща

  Правилно сте преценили, че е необходим договор, в който да се упомене предмет, срок, права и задължения, санкции, прекратяване.

  Измама

  Възможно е да сезирате прокуратура с жалба срещу управителя на дружеството с цел образуването на наказателно производство срещу него. Препоръчвам жалбата да бъде съставена от адвокат, специалист по наказателно право. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092

  Родителски права

  Здравейте, много трудно е да получите точен и коректен отговор във форум без преглед на документи. След като детето Ви е заявило,че иска да живее при бащи си, трудно може да се атакува съдебното решение, с което се предоставят за упражняване правата на бащата.

  Домейн - Арбитриране

  Необходимо е да се снабдите с документи за собственост, след като това е изискването на регистър.бг.

  Мога ли да търся земеделски земи

  Необходимо е да уточните дали съпругата е починала и кога - преди или след Вашия роднина.

  Нотариален акт за собственност на имот в Турция

  Препоръчвам да се обърнете към местен адвокат в Турция.

  Здравно осигуряване

  Необходимо е да заплатите здравните вноски за посочените години.