Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  При развод какви са ми шансовете да запазя детето си

  Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат, като предоставите подробности относно обстоятелството дали детето продължава да живее с Вас или със съпругата Ви.

  развод на брака

  При положение, че не може да бъде открит съпругът Ви на постоянния и настоящия адрес, може да му бъде назначен особен представител на Ваши разноски в рамките на съдебното производство.

  Прекратяване на граждански договор

  Основанието за прекратяване на договора е посочено в самия него - по собствено желание на счетоводителя или поради обективна невъзможност за продължаване на участието си в проекта след уведомяване на ръководителя и съгласие на възложителя. В случай че не е налице посоченото основание няма как да прекратите договора.

  Мога ли да заведа дело за увеличение на издръжка

  Здравейте, при положение, че Вие и ответникът сте от Перник, делото следва да бъде разгледано в пернишки районен съд. Имате право да предявите иск за увеличение на издръжката след като и минималната издръжка е увеличена.

  Издръжка на непълнолетен

  Здравейте, няма правно основание да предявите иск за издръжка от името на жената, с която живеете. Иск може да предяви доведения Ви син с писменото съгласие на майка му. Същото касае и дело за незаплатени трудови възнаграждения - иск може да се предяви само от работника.

  Мога ли временно да прехвърля правата на бащата на детето

  Здравейте, промяната в режима на упражняване на родителски права се извършва по съдебен ред с подаване на искова молба.

  Прехвърляне задължения по кредит.

  Здравейте, отговорът е да, но не е необходимо съгласието на банката.

  Семейното жилище

  Здравейте, препоръчвам да се снабдите с констативен нотариален акт за придобиване по давност на имот въз основа на обстоятелствена проверка - разпит на трима свидетели пред нотариус, които да посочат, че повече от 10 години живеете сама в апартамента, поддържате същия, правите ремонти, като съпругът Ви не живее с Вас.

  Строеж на еднофамилно жилище

  Необходими Ви са архитектурен проект и разрешение за строеж, издаден от главния архитект на общината.

  Връщане на работа след майчинство

  Здравейте, отговорите и на двата въпроса, които поставяте са положителни. Следва да се върнете на същата или сходна, а не на по-ниска длъжност, като трудовото Ви възнаграждение следва да бъде актуализирано съгласно увеличението на минималната работна заплата.