Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  ул. "Постоянство" № 7

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Прехвърляне на лека кола

  Здравейте, необходимо е наследниците на починалото лице да сключат с Вас договор за покупко-продажба, който да регистрирате в КАТ.

  Договор за дял

  Здравейте, не съществува правна възможност да закупите "дял" от ЕТ.

  Договор за наем

  Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора относно начините на прекратяване на същия и срокът на предизвестието за прекратяване. Действително, ако апартаментът е собственост на сина, същият е следвало да подпише договора за наем, след като е навършил 16 г.

  Изплащане на неустойки по договор за покупка на апартамент

  Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора, за да Ви предостави конкретен отговор за шансовете за успех. Държавната такса е 4 % от претендираната сума, а адвокатският хонорар се определя също от нея.

  Под наем съм и искат да напусна посред зима

  Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора Ви за наем, но обикновено се предвижда едномесечно предизвестие за прекратяване на същия.

  Заем на съпруг

  В случай че не разполагате с парични средства, съдебният изпълнител ще пристъпи към запор на движимо и възбрана на недвижимо имущество.

  Договор за наем

  Както сте цитирали клаузата от наемния договор - наемната цена следва да се увеличи с повишаване размера на минималната работна заплата, като е определен и максимумът на увеличаването. Цитираната разпоредба от договора е необходимо да се тълкува заедно с останалите разпоредби. Препоръчително е при неяснота на въпросната разпоредба - договорът да бъде изменен по взаимно съгласие на наемателя и наемодателя.

  Шум от съседи и отказ от консенсус

  Можете да се сезирате управителя на ЕС по въпроса.

  Запитване за собствеността на долната плоча на апартамент

  Здравейте, касае се за общи части и е необходимо решение на общото събрание на етажната собственост за поставяне на рекламна табела.

  Семеен Проблем

  При положение, че сте пълнолетна, можете безпроблемно да живеете самотоятелно, като родителите Ви нямат законово основание да изискат от полицията или Агенция за закрила на детето, връщането Ви в семейното жилище. Поздрави, адв. Николина Митова София, тел. 0898 303092