Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Собственост

  Най-добрият вариант е чрез покупко-продажба.

  Претенции върху имот

  По принцип съпругата няма право да има претенции върху въпросното жилище, което е лична собственост на брат Ви и на Вас. Единственият проблем, който може да възникне, е ако се касае за семейно жилище и имат дете до 18 г., като родителските права бъдат предоставени на майката.

  Незаконно преместване

  Здравейте, препоръчвам да отправите нотариална покана до СУ за връщане към първоначалното положение на оградата, в противен случай можете да заведете иск за собственост.

  Съдружие

  Не можете да станете съдружник в ЕТ, но можете да учредите ООД със съпруга си и да прехвърлите предприятието на ЕТ в него.

  Прехвърляне на лека кола

  Здравейте, необходимо е наследниците на починалото лице да сключат с Вас договор за покупко-продажба, който да регистрирате в КАТ.

  Договор за дял

  Здравейте, не съществува правна възможност да закупите "дял" от ЕТ.

  Договор за наем

  Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора относно начините на прекратяване на същия и срокът на предизвестието за прекратяване. Действително, ако апартаментът е собственост на сина, същият е следвало да подпише договора за наем, след като е навършил 16 г.

  Изплащане на неустойки по договор за покупка на апартамент

  Здравейте, съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора, за да Ви предостави конкретен отговор за шансовете за успех. Държавната такса е 4 % от претендираната сума, а адвокатският хонорар се определя също от нея.

  Под наем съм и искат да напусна посред зима

  Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа договора Ви за наем, но обикновено се предвижда едномесечно предизвестие за прекратяване на същия.

  Заем на съпруг

  В случай че не разполагате с парични средства, съдебният изпълнител ще пристъпи към запор на движимо и възбрана на недвижимо имущество.