Адвокат - адв. Николина Митова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 12.3.2003 г. 0:00:00

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Мобилен номер: 0898 303 092

  Адрес:

  София

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска колегия

  Кратко описание

  Предлагам правна помощ и съдействие на български и чуждестранни граждани и юридически лица в различни сфери на правото.

  От 2003 г. съм вписана в Софийска Адвокатска Колегия като адвокат. Представител по индустриална собственост в Патентно ведомство. Регистрирана като ликвидатор в Агенцията по вписванията.

  Предоставям юридически консултации в следните области:
  Търговско право,вкл. производство по несъстоятелност;
  Гражданско право;
  Вещно право и сделки с недвижими имоти;
  Чуждестранни инвестиции;
  Семейно и наследствено право;
  Регистрация и цялостно правно обслужване на дружества;
  Изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им. 

  Извършвам регистрация на търговски марки, полезни модели, промишлени образци и други обекти на индустриалната собственост. Консултации по всички въпроси в областта на индустриалната собственост.

  Предоставям юридически консултации и чрез електронна поща.
  Осъществявам процесуално представителство по граждански и търговскоправни спорове, както и по административни и данъчни дела.

  Предлагам индивидуален подход към всеки правен казус, както и полагане на необходимите усилия за уреждане на споровете по извън съдебен ред.

  Коментари

  Детски надбавки

  Здравейте, съветът ми е да проверите в агенцията за социално подпомагане в града, в който живеете, дали имате право на детски надбавки.

  Запор на заплата

  Препоръчвам да депозирате отказ от наследство на съпругата Ви в районния съд.

  Ипотекиран имот и продажбата му

  Здравейте, банката - кредитор ще потърси остатъка от Вас, като заведе изпълнително дело.

  Бракоразводни дела

  Не става твърде ясно какво е запитването Ви по отношение на бракоразводните дела, добре е да уточните.

  Имуществена отговорност

  Здравейте, в случай че инструментите не са Ви предавани с приемо-предавателен протокол, няма как да се установи, че същите са във Вас.

  За неплатени здравни осигуровки

  Необходимо е да се заплатят здравните осигуровки за три последователни години назад.

  Мога ли да се измъкна

  Препоръчително е договорът да бъде прегледан от адвокат, но както обяснявате, вероятно ще се наложи да заплатите стойността на курса.

  Мога ли да откажа техните тръби да минават през моя имот

  Въпросът е спорен, тъй като вероятно съответните тръби са собственост на местното ВиК дружество, а не на потребителите.

  развод на брака

  При положение, че не може да бъде открит съпругът Ви на постоянния и настоящия адрес, може да му бъде назначен особен представител на Ваши разноски в рамките на съдебното производство.

  Казус парадокс, при законна сделка и нотариален акт, да те признаят за виновен.

  Вероятно има специфики при сделката след като и окръжен съд е потвърдил решението на РС. Съветът ми е да се консултирате с адвокат, който да прегледа всички документи по делата.