Адвокат - адв. Галина Чанкова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 15.6.2011 г. 0:00:00

  Личен номер: 1200522010

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Уеб сайт: http://chankova.com/

  Мобилен номер: 0887 201 222

  Адрес:

  ул. " Три уши", 1, етаж 3, офис 1

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска Колегия

  Кратко описание

   Занимавам се над 20 години с гражданско право и процес -  делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове - наем, заем, банкови кредити покупко-продажба и наследство.

  Коментари

  Принудително изгонване от семейно жилище

  Здравейте! При такива взаимоотношения между съпрузи - най-честата последица е развод. Може по взаимно съгласие, без доказване на вина или с доказване на вина. Производството е различно и е различно времето през което то трае. При един развод със сигурност съдът се произнася по въпроса за ползване на семейното жилище - от двамата съпрузи ли ще продължи да се ползва или само от единият. Семейното жилище няма отношение към това дали преди брака или след брака е придобито. Моля, задължително е да се обърнете към адвокат , за да решите какво точно предприемате и съобразно предприетото да решите проблемите си. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 мобилен телефон - 0887 201 222

  Преписване имот

  Здравейте! Законова пречка родители да закупят апартамент на едното дете, без другото да знае за покупката - винаги може. Остава да решите въпроса от моралната му страна, тъй като ще сте принудени да мълчите за стореното. Успех! адв.Чанкова телефон 0887 201 222

  Прехвърляне на имот

  Здравейте! При делбено производство, задължително исковата молба се вписва преди започване на самото производство. Това означава, че докато то се води не може да осъществявате никакви разпоредителни сделки. Покупко- продажбата е една от тях. Ако извършите покупко- продажба, то същата може винаги след това да бъде обявена за нищожна. Ако в делбеното производство се потвърди, че 1/2 идеални части са Ваши, или другата страна няма възражения и направи признание, то тогава има варианти, за да извършите разпореждане. Но, добре е в такава ситуация до Вас да има адвокат, за да Ви се окаже правна помощ и съдействие. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

  Да подам ли жалба

  Здравейте! Страхът и притесненията в такива случаи са много по-силни от реалната картина. Моят съвет е да се обърнете към близкото МВР, което ще рече по местоизвършване на деянието, т.е., към това МВР на територията на която сте получили заплахите. В такива случаи , на основание чл.65, ал.1 от Закона за МВР се извиква лицето, запознават го с Вашата жалба и се съставя предупредителен протокол. Ако атаките от въпросното лице не престанат, тогава вече имате възможност да се обърнете и към Прокуратурата за съдействие. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

  Издръжка

  Здравейте! Разбира се, че можете да искате издръжка за детето си. Условието е, човекът с който живеете на съпружески начала , да е баща на детето. А, той сте посочили, че е. Успех Ви пожелавам! С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

  Промяна на име

  Здравейте! Отговарям Ви веднага, кога се допуска промяна на имена, съгласно чл.19а от Закона за гражданска регистрация: "(1) Българските граждани, на които принудително са променени имената, могат по свое желание да възстановят предишните си имена." Тук обаче има някой особености, свързани с това, дали става въпрос за пълнолетно, непълнолетно или малолетно лице, както и факта, имената на родителите променени ли са. Моят съвет е да се обърнете към адвокат, за да се видят всички факти и се прецени съществува ли правна възможност да бъде извършена проманя по административен или съдебен ред. С уважение, адв.Чанкова

  Имотни делби и заплаха за саморазправа

  Здравейте! Какво означава според Вас, че страната е подписала? За мен остава впечатлението, че е налице споразумение между двамата съделители и това означава, че то е влязло в сила, тъй като е необжалваемо. Ако правилно съм Ви разбрала, и другият съделител не изпълнява това, под което се е подписал в споразумението, следва да се заведе дело и по съдебен ред да бъде осъден за действията си. Потърсете адвокат на место и се обърнете към него да Ви представлява и защитава пред съда. С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши,1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

  Узаконяване на закупен апартамент

  Здравейте! Вие вече владеете имота повече от 10 години , плащате и данъци. Имате две възможности за сдоиване с нотариален акт за собственост. Едната е по съдебен ред, като се предяви установителен иск , а втората е издаване на констативен нотариален акт по реда на обстоятелствената проверка от Нотариус. Моят съвет е първият начин, защото вторият начин е атакуем пред съда. Най-доброто е да се обърнете към адвокат и да придвижи бързо нещата. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

  Изнудване от собственик на имот

  Здравейте! Принуда е всяко действие или бездействие , което трябва да извършите или неизвършите, противно на Вашата воля. Преди да стигнете до съда да доказвате, трябва да докажете пред Прокуратурата, че е налице с убедителни доказателства, а когато се стигне до тях - свидетелски показания , те много често липсват. Нужно е да се консултирате и с адвокат на место, тъй като аз не знам всички Ваши доказателства, с които евентуално разполагате и бихте могли да изложите. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222

  можели да се развали дарен имот

  Здравейте! Въпросите Ви касаят различни отговори и в различна насока. 1. Това, че съдът е отсъдил в бракоразводното решение, семейното жилище да се ползва от майката и двете деца е по силата на Семейния кодекс, за да бъдат защитени децата до навършване на тяхното пълнолетие. 2. Това, че брат Ви обжалва бракоразводното решение в тази част пред въззивна инстанция ще бъде загубена кауза, защото на преден план остават интересите на децата. 3. Това, че брат Ви е прехвърлил с дарение своята част на децата си е негово право и не виждам основание да бъде развалено дарението. Но, при всички положения потърсете на живо адвокат и покажете документите, с които разполагате, за да Ви се отговори изчерпателно и се отработят различни хипотези. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 телефон 0887 201 222