Адвокат - адв. Галина Чанкова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 15.6.2011 г. 0:00:00

  Личен номер: 1200522010

  Активен или неактивен към момента: Активен

  Уеб сайт: http://chankova.com/

  Мобилен номер: 0887 201 222

  Адрес:

  ул. " Три уши", 1, етаж 3, офис 1

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия: Софийска Адвокатска Колегия

  Кратко описание

   Занимавам се над 20 години с гражданско право и процес -  делби, разводи, вещни искове, домашно насилие, трудови спорове, облигационни искове - наем, заем, банкови кредити покупко-продажба и наследство.

  Коментари

  Гражданско дело - как се плащат присъдените суми

  Здравейте! Решение на СРС се обжалва чрез СРС до СГС, като се подаде въззивна жалба и се заплаща държавна такса, която е в размер на 1/2 от заплатената пред първата инстанция. При необжалване на решението, то влиза в законна правна сила . По отношение на дължимите суми, които следва да заплатите, то след като се образува дело при ЧСИ ще уговорите разсрочено плащане. С уважение, адв.Чанкова

  Проблемно наследство с неустойки

  Здравейте! Вие поставяте не въпрос, а въпроси, свързани с извършена поредица от прехвърлителни сделки. Ще бъде несериозно да се ангажирам с точен отговор, защото трябва да се провери във всеки един нотариален акт, какво точно се продава или дарява, на кого и с какви клаузи. Съветът ми е задължително да се обърнете към адвокат, който, след запознаване с документите, ще може да Ви отговори. С уважение, адв.Чанкова

  Промяна на име

  Здравейте! Отговарям Ви веднага, кога се допуска промяна на имена, съгласно чл.19а от Закона за гражданска регистрация: "(1) Българските граждани, на които принудително са променени имената, могат по свое желание да възстановят предишните си имена." Тук обаче има някой особености, свързани с това, дали става въпрос за пълнолетно, непълнолетно или малолетно лице, както и факта, имената на родителите променени ли са. Моят съвет е да се обърнете към адвокат, за да се видят всички факти и се прецени съществува ли правна възможност да бъде извършена проманя по административен или съдебен ред. С уважение, адв.Чанкова

  Пътуване във Франция

  Здравейте! Надявам се, че въпросът е към мен зададен, поради което Ви отговарям. Задължително при преминаване на граница от непълнолетно дете с родител се изисква да бъде представена нотариално заверена декларация със съгласие от другият родител, като разбира се, тук има няколко изключения / деца с двойно гражданство, постоянно живеещи в чужбина / Във Вашият казус , след като бащата е починал - това няма как да се изисква такова съгласие. Задължително представяте - копия от удостоверение за раждане на детето и на смъртен акт за починалия баща, а детето само представя личната си карта. По - подробна информация - чл.127А от СК и ЗБЛД / Закон за българските лични документи/. С уважение, адв.Чанкова

  делба на имот

  Здравейте! Не пишете от колко години владеете и ползвате целият имот. Ако това дълго време е над 5 години - може с установителен иск да Ви признаят за собственик. Ако това време е под 5 години - може в производство за делба, чрез назначаване на особен представител за чичо Ви. Има варианти, но от запитването липсват факти, за да се отговори веднага точно , за това съветът ми е да се свържете с адвокат . С уважение, адв.Чанкова

  Имотна делба срещу баба ми и леля ми - казус

  Здравейте! Въпросът не е коректно зададен по няколко съображения. Първо - всяка искова молба за делба задължително се вписва преди започване на производството и второ - кога, по кое време на делбата е бил продаден дела от баба Ви на леля Ви също не става ясно. Задължително трябва да се посъветвате и наемете адвокат да Ви защитава. С уважение, адв.Чанкова

  Делба на имот

  Здравейте! След като не може да се постигне делба по доброволен ред, се отива по съдебен пред районния съд. Там, ако двамата братя на баща Ви са полагали грижи за починалия си баща могат да докажат това пред съда и ако това е така - то те имат право на обикновената покъщнина. Но, дали са полагали, или не, тримата имат право на по 1/3 идеална част. Как, в крайна сметка ще се подели имотът има варианти, които следва да бъдат изготвени с разделителният протокол. Може да му наплатят 1/3 идеална част, може имотът на публична продан и всеки от тях да получи паричната равностойност на своята една трета. Има различни варианти. Съветът ми е да потърсите адвокат, който да Ви представлява, тъй като делбеното производство е сложно производство. С уважение, адв.Чанкова 0887 201 222

  Покупка на имот с ипотечен кредит

  Здравейте! Имотът се записва, или става собственост на този, който е заплатил неговата стойност при покупко- продажбата. За извършване на такава сделка не се изисква лицата да са в брачни отношения. Те може да са, може и да не са. Когато се закупува имот с ипотечен кредит, това означава, бе Банката кредитор задължително обследва доходите на купувача. В такъв случай, ако искате имотът да е на името и на двамата, то задължително трябва Банката да даде съгласие и да е разрешила изплащането на кредита да е от двама Ви. Ако само Вие сте се ангажирали с покупката на имота и изплащането на ипотечният кредит, то можете да продадете идеална част на приятелката си, но , тогава отново и двамата ставате съсобственици и съдълъжници. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 0887 201 222

  Какви са правата ми като единствен жив родител

  Здравейте! Темата за ограничаване на упражняването на родителските права или от тяхното лишаване е уредена в чл.74 и чл.75 от СК. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и за едното и за другото се преминава през съд. Никой друг, или никоя друга институция не може да ограничи или лиши една майка от упражняване на родителските права ОСВЕН СЪДА ЧРЕЗ СВОЕТО РЕШЕНИЕ. Бързам да Ви успокоя, че производството пред съд започва или по искане на другият родител/ във Вашият случай той е починал/, или по инициатива на социалните служби, или Прокуратурата. Моля, потърсете адвокат, защото всеки един случай е сам за себе си и Ви е нужно да бъдете консултирани по-подробно на живо при адвокат. С уважение, адв.Чанкова София, ул. Три уши, 1, етаж 3, офис 1 телефон - 0887 201 222

  Принудително изгонване от семейно жилище

  Здравейте! При такива взаимоотношения между съпрузи - най-честата последица е развод. Може по взаимно съгласие, без доказване на вина или с доказване на вина. Производството е различно и е различно времето през което то трае. При един развод със сигурност съдът се произнася по въпроса за ползване на семейното жилище - от двамата съпрузи ли ще продължи да се ползва или само от единият. Семейното жилище няма отношение към това дали преди брака или след брака е придобито. Моля, задължително е да се обърнете към адвокат , за да решите какво точно предприемате и съобразно предприетото да решите проблемите си. С уважение, адв.Чанкова София, ул. "Три уши", 1, етаж 3, офис 1 мобилен телефон - 0887 201 222