Казус - Запор на обещетение болничен.

  • Създадено на: 16.5.2021 г. 14:54:41

    Име: ti6aka_m

    Здравейте. Останах без работа, но трябва да ми се преведът от ной два болнични. Имам запор от една седмица. Въпроса ми е има ли право чси да запорира болничен. 

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, съгласно чл. 446 от Гражданско процесуалния кодекс "ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:" - съгласно посочената разпоредба не може да се запорира обезщетение за временна неработоспособност. Предвид обаче че ЧСИ не е наясно с основанието, поради което сумата е преведена в банковата Ви сметка, е необходимо да представите заявление до ЧСИ с доказателства, че се касае за обезщетение за временна неработоспособност. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092