Казус - отказване от наследство

 • Създадено на: 4.8.2019 г. 23:09:38

  Име: natasha2005

  Здравейте! Какви  документи се подават при отказване от наследство? И може ли това да стане чрез пълномощник? Благодаря

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, необходима е молба - декларация за отказ от наследство, която се подава в районния съд по местооткриване на наследството. Пълномощникът с изрично нотариално заверено пълномощно може да подаде молбата в съда и да получи вписания отказ. Поздрави, адв. Николина Митова 0898 303092

  • 6.8.2019 г. 23:39:11

   Благодаря Ви адв. Митова за отговора, Да разбирам ли, че мога да се откажа от наследство само на починал родител? А как се постъпва спрямо частта на живия такъв? Благодаря!