Казус - Има ли право ЧСИ да описва вещи в имот в който лицето има право на ползване при 100% инвалидност с чужда помощ

 • Създадено на: 18.4.2019 г. 13:18:19

  Име: katito_0610

  Здравейте, имаме следния проблем:

  Зет ми е собственик на апартамент, придобит чрез покупко продажба, но майка му има право на ползване при 100% ивалидност с право на помощ. В момента тя няма такава. Не живее постоянно на адреса, но за сега гледа децата ни през деня понеже не посещават детска градина. Получавала с съобщения от ЧСИ периодично, а днес са дошли и описали нашето имущество , което щели да обявят за продан. Въпросът ми е имат ли такова право, да описват чуждо имущество. И какви действия можем да преьприемем в маша защита.

  Благодаря ви предварително.

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, ЧСИ може да извърши опис и публична продан на въпросния апартамент, който е собственост на зет Ви, за задължения на същия, независимо че има учредено вещно право на ползване на майка му. Апартаментът ще бъде продаден в вещното право на ползване , като майка му не може да бъде лишена от него. В случай че апартаментът е единствен на зет Ви, същият е несеквестируем освен ако е ипотекиран.

  • Здравейте, ЧСИ може да извърши опис и публична продан на въпросния апартамент, който е собственост на зет Ви, за задължения на същия, независимо че има учредено вещно право на ползване на майка му. Апартаментът ще бъде продаден в вещното право на ползване , като майка му не може да бъде лишена от него. В случай че апартаментът е единствен на зет Ви, същият е несеквестируем освен ако е ипотекиран.