Казус - Такси ЧСИ

 • Създадено на: 12.11.2018 г. 5:04:04

  Име: rabotnikk

  Здравейте, на 10.07 2018 получих писмо от даначна служба  за задължение за последните 5г на стойност 86.00 лв (такса смет) със съотвените заплахи за образуване на дело. Понеже се готвех да замина по работа за 2 месеца извън града отложих плащането   . След  като се завърнах платих на 17.09.2018.

  След няколо дена получих призовка от ЧСИ. Оказа се,че на 29.08 .2018 е образувано дело по това задължение и дължа 266.00лв   -40лв такса адвокат към общината и 140 лв такса ЧСИ. Предоставих платежните документи в кантората на ЧСИ и подадох жалба относно начислените такси поради факта , че  е извършено плащане  преди да бъда надлежно уведомен.

  Въпроса ми е дали имам правно основание (и какво е то ) за отпадането или редуцирането на тези такси?

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, образуването на изпълнителното дело предхожда заплащането на задълженията, поради което няма основание за отпадане на таксите на ЧСИ и адвокатския хонорар.