Казус - Възможна ли е продажба на апартамент без нотариален акт?

  • Създадено на: 11.11.2018 г. 15:01:56

    Име: konovaana

    Възможна ли е продажба на апартамент без нотариален акт? Сградата е нова, преминала е вече през акт 15, очаква се скоро и получявяне на акт 16. Как трябва да се процедира и това избързване ще доведе ли до допълнителни финансови разходи?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Формата за продажба на право на собственост върху недвижим имот, в случая апартамент, е нотариален акт. Без спазване на посочената форма купувачът не става собственик на имота, макар да е заплатил цялата продажна цена на имота.