Казус - Присвоени общи части на етажна собственост

 • Създадено на: 22.10.2018 г. 12:01:02

  Име: kachuleva

  Здравейте!

  Имаме въпроси по казуса присвояване/отдаване под наем на общи части на ЕС, неправомерност на актове на общината, на Управителя на ЕС и решения на ОС на ЕС.

  Трудно е да се опише накратко, но ще опитаме да изложим проблема максимално ясно, за да не Ви подвеждаме.

  Живеем в 15-етажен жил. блок в ж.к. „Х. Димитър“ – София с един вход и 89 апартамента от 1989 г. На всяка етажна площадка без 1-ви и 15-ти ет. имаше помещение за чистачка с мивка и люк за вертикално изхвърляне на отпадъци/неползван/, в което тече обща вода и ток. Намира се зад асансьорната клетка и е врата до врата със североизточните двустайни апартаменти, свързани с общо малко коридорче – двете общо ~10м2. С годините живущите в тези ап. сложиха врати в началото на коридорчето без легитимно разрешение на останалите собственици, обърнаха/ промениха предназначението на тези 10м2 в собствена жил. площ – кухни, ползваха 25 г. общ ток и вода въпреки, че чл. 185, ал.2, 3 от ЗУТ / 2001 г. и чл. 17, ал. 2, т.1 от ЗУЕС / 2009 г. сега изискват 100% съгласие на собствениците при промяна предназначението на общи части. Само на 2-ри и 3-ти етаж това все още не е направено е се вижда какво е първоначалното строителство и предназначение на помещението и общото коридорче.

  ВЪПРОС 1: Как е било от 1990г. до 2001, или до 2009г. моля вие да кажете, а и как това кореспондира със Закона за собствеността от 1989г. насам – т.е. могат ли да се позоват на изтекла придобивна давност?

  През април 2013 г. най-после бе подаден сигнал до община Подуяне за присвояването, предвид решаване на въпроса по административен ред със средствата на службите по контрол на строителството, които с обстоятелствена проверка на място да установят разликата м/у действително владените кв.м. от присвоителите, които са с 10м2 повече от вписаните кв.м. в документите им за собственост, за които 29 г. не плащат данъци, а останалите плащат данъци в/у общи части, които не ползват. Иска се едно просто заснемане, което може да направи всеки общински служител по контрол на стр-то, но никой не го стори!!!! Въпреки, че няколко души лично „разходихме“ тази преписка през всички инстанции до мин. съвет и обратно - вече пета година нищо не е решено! И това е не само поради нежеланието на останалите съсобственици да решат нещата като дадат пари за съд, а най-вече защото държавата я няма никаква, а държавни и общински служители работят не за хората, които им плащат заплати с данъците си, а само за онези, които им дават пари под масата, за да им прикириват далаверите и престъпленията! Тази гнусна симбиоза м/у присвоители и общински служители се набива на очи вече нетърпимо и в нашия случай ЗАЩОТО:

  а) И общината и НАГ се позоваха на парадоксална ситуация, за да не вземат мерки.Нямало на какво да стъпят, защото и на двете места липсва реалният проект, по който е изпълнен блокът и в/у който е издадено разрешението за строеж на СО Метални конструкции, което го построява първоначално като ведомствен. Истинският проект е изчезнал,или откраднат /това в НАГ е проста работа – дават ти да разгледаш архивна папка с документи, в която няма опис на съдържание, можеш да си вземеш или подмениш каквото искаш !!!!!!! /, или се крие от общината , въпреки, че имат писмо от тогавашния СНС, че им се предава екзекутивна док-я и ценообразуване, по което да ни продадат апартаментите - квадратурите и идеалните части в него са същите и в документите ни за собственост. Вместо него стои стар проект, а не одобреният в разр. за строеж, който в началото ни пробутаха като истински и в който въпросните общи части от 10 м2 са към въпросните апартаменти, а помещението за чистачката е на междинната площадка. НИЩО ТАКОВА ОБАЧЕ НЕ Е ИЗПЪЛНЯВАНО и това се вижда при всички направени уж „проверки на място“ , но без замерването и какво от това!!!! За „контролните органи“ не значи нищо, въпреки, че по ЗУТ те са длъжни да пазят БЕЗСРОЧНО строителната документация, но пак в ЗУТ е вкаран и абсурдът – при липса на такава, собствениците на имота да я възстановят, независимо, че никога не са я притежавали, както в нашия случай и да си направят заснемане. Така и ни писа НАГ преди 2 години да направим, за да се отърват от нас. Кой ще даде пари за заснемане, които никак не са малко, драги съкооператори?.... НИКОЙ!....

  б) И така още 2 години, до юли т.г., когато след включване в програмата за енерг. ефективност блокът и общината получиха констр. и енергийно обследване и паспорт на сградата, където има и въпросното и тъй „важно“ ЗАСНЕМАНЕ“ на съществуващото положение, което обаче не определя само по себе си кое е общата част и кое не. Веднага изпратиме ново искане до всички отговорни инстанции да се извърши най-после онова просто действие, което трябваше да стане преди 5 г. - пресмятане на реално владяната площ и сравнение с док. за собственост, прилагане на всички админ. мерки за връщане на общите части и наказания за присвоителите. Тече трети месец от тогава – няма движение, но все пак чакаме последната им дума.

  в) В замяна на това обаче Управителката на ЕС, която първа присвои тези части и категорично общински служители я съветват в нейна полза, спретва на 09.10.т.г. общо събрание, на което след доста други процедурни грешки, прави неочаквано безсрамно и нагло предложение, скрито в точка „Други“ на дневния ред. – присвоителите след 25 години безочливо владеене да започнат да плащат циничната цена от 5лв. на месец за тези 10м2!!!!.... Без обяснения, че това е трябвало да се запише изрично в дневния ред , че преди отдаването под наем има промяна на предназначението и това изисква кворум от 100%, без който събранието не може да почне и оттам всички останали решения са незаконни. Събранието взело, че приело предложението с „пълно мнозинство“ от 71% , колкото е обявеното присъствие, въпреки, че е имало негласувалаи и че няма договор за наем и срок. Присвоителите ще представят протокола от ОС в общината с цел да се позоват на наем, за да се спре нашето търсене и да се елиминира момента с промяната на предназначението на общи части, а общината да си измие ръцете, което ще ни прати вече на съд, разноските по който ще трябва да платят само търсещите справедливост, а те са обидно малко..

  ВЪПРОС 2: Колко % трябват за отдаване под наем и такова решение обезсилва ли претенцията, която е описана по-горе?

  ВЪПРОС 3: Можем ли да обединим исковете по чл. 40 и чл. 43 от ЗУЕС в един, защото нещата са свързани, или трябва да са два отделни – каква е приблизително цената за адвокатско представителство за тях?

  ВЪПРОС 4: Можем ли да съдим в едно дело всичките 13 присвоители, или трябва да са 13 дела и дали е по добре да съдим общината (РДНСК, ДНСК, МРРБ- всички са обвързани и общината ще се оправдае с тях – преписката е огромна), какъв е шансът да я осъдим, а тя да разпореди после освобождаването на тези общи части – каква ще е цената на делата в двата случая? НЕ ЗНАем ДАЛИ ЩЕ ОТГОВОРИТЕ, НО АКО ГО НАПРАВИТЕ, ЩЕ СМЕ БЕЗКРАЙНО БЛАГОДАРНИ, ЗАЩОТО НЕ ЗНАЕМ КОЙ ПЪТ ДА ХВАНЕМ! Поздрави:

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, въпросите са много и разнообразни, както вероятно и документацията по случая, затова препоръчвам преди всичко да се консултирате с адвокат, но най-общо на поставените от Вас въпроси - общи части не могат да се придобиват по давност. Исковете по чл. 40 и чл. 43 от ЗУЕС не могат да бъдат обединени в един, тъй като се касае в единия случай за атакуване на решения на общото събрание на етажната собственост, а в другия - за решения на управителя, като и сроковете за предявяване на исковете са различни.