Казус - скица, неотговаряща на нотариален акт

 • Създадено на: 17.8.2018 г. 15:29:56

  Име: 7401264474a

  Здравейте,

  Предстои продажба на имот( вила), която е братска  с общ нотариален акт и скица. Проблема (?) е , че при строежа не е спазена на 100% скицата и е надстроено малко, т.е скицата не отговаря на реалната постройка.

  Проблем ли е това при продажба на имота и ако да - как може да се откорегира?

  Благодаря!

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, вилата следва да бъде изградена съгласно разрешението за строеж, а не съгласно скица, като не уточнявате дали има издадено разрешение за строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата.