Казус - Проблеми с бивши хазяи

 • Създадено на: 24.7.2018 г. 20:44:48

  Име: svet-le-to

  Здравейте, 

  Напускайки жилището в което живеех четири години  под наем, наемодателите ми започнаха да заявяват различни претенции за нанесени имуществени щети на имота и казаха, че ако не ги заплатя ще ми изпратят нотариална покана. Въпроса ми е какво може да се постигне с тази нотариална покана като се има на предвид,че жилището получи акт 16 едва преди два месеца и последното подновяване на договора ми беше преди 2 години , като те твърдят , че договора се подновявал автоматично, а това не е упоменато в договора ми за наем. 

  Правни мнения, съвети и коментари

  • Здравейте, за точен отговор на поставените от Вас въпроси следва да се прегледа договорът Ви за наем. По правило с нотариалната покана бившите Ви вече наемодатели ще Ви предоставят срок за заплащане на причинените според тях вреди, в противен случай ще предявят претенциите си по съдебен ред, стига да могат да ги докажат.